Navigate Up
Sign In

Kors għal Żvilupp Professjonali għal Playworkers Prospettivi

ENGLISH VERSION​

​Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FES) b’kollaborazzjoni mal-Istitut għall-Edukazzjoni (IFE) qed torganizza Kors għal Żvilupp Professjonali għal Playworkers Prospettivi. Dan il-kors ser ikun qiegħed iwaassal lejn impjieg bħala Playworkers fiċ-ċentri ta’ Klabb 3-16 u Skolasajf tal-FES. Dan il-kors ma japplikax għal impjegati eżistenti.

Applikazzjonijiet miftuħin!​

Jekk tħobb taħdem mat-tfal, diġa għandek esperjenza mat-tfal, jew ġenitur bi ftit ħin disponibbli, dan jista’ jkun il-kors ideali għalik. Sabiex ikun eliġibbli applikant għandu jissottometti dan li ġej:

  • ​School Leaving Certificate
  • Ittra ta' referenza
  • CV
  • Kondotta tal-Pulizija riċenti (6 xhur)
L-applikanti għandu jkollhom 18-il sena. Kull min japplika ser ikun qed jissejjaħ jattendi interview qabel jibda l-kors sabiex jiġi stabbilit jekk il-kors ikunx addattat għalih/a. Skont ir-riżultat tal-interview jiġi deċiż jekk il-persuna tattendix il-kors jew le.

Dan il-kors ser ikun jikkonsisti minn dan li ġej:


Phase 1
Lecture 1 - Dealing with Challenging Behaviour and Disabilities
Lecture 2 - Communication and Teamwork
Lecture 3 -Classroom Management
Lecture 4 - Activity Design, Implementation & Evaluation
Lecture 5 - Diversity and Inclusion
 
Phase 2
Induction Meeting at FES and Assignment of Centres

Phase 3
Job Shadowing - 40 hours in one of our centres​

Phase 4
First Aid Course
 
Phase 5
Evaluation Session at FES - Contract Signing

Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 22586821 jew ibgħat email fuq hr.fes@gov.mt​